ሃገራዊ ወርፊ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን፡ ኣብ መላእ ሃገር ተጀሚሩ – Eritrea Ministry Of Information

[ad_1]

ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን ከምኡ’ውን ምዕዳል ቫይታሚን ‘ኤ’፡ ሎሚ 24 ሚያዝያ ኣብ መላእ ሃገር ተጀሚሩ።

እቲ ወፍሪ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ኮማዊ ሆውፒታል ጎዳይፍ ብዝተኻየደ ስነ-ስርዓት’ዩ ብወግዒ ተበጊሱ።

ኣብ’ዚ ካብ 24 ክሳብ 28 ሚያዝያ ዝካየድ ሃገራዊ ወፍሪ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ ሽድሽተ ኣዋርሕ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዝርከቡ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ክኽተቡን ቫይታሚን ‘ኤ’ ክዕደሉን’ዮም።

ነዚ ወፍሪ ንምዕዋት፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ናይ ስራሕ መሻርኽቱ ብምትሕብባር፡ ኣብ 67 ንኡሳን ዞባታት ኣስታት 4,200 ዓቕሚ ሰብ ኣዋፊሩ’ሎ።

እዚ ብክልተ ኣገባባት ዝካየድ ወፍሪ፡ ኣብ’ተን ስሩዕ ሸፈነ ክታበት ክረኽባ ጸገም ዘይብለን 45 ንኡስ ዞባታት፡ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ዘይተኸትቡ ብምልላይ ክኽተቡ፡ ኣብ’ተን ስሩዕ መደብ ክታበት ንምርካብ ጸገም ዘለወን 22 ንኡስ ዞባታት ድማ፡ ቈልዑ ብኣልማማ ክኽተቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ።

ዕላማ ናይ’ዚ ወፍሪ፡ ካብ ስግር ዶብ ዝመጽእ ስግኣት ሕማም ንፍዮን ሩቤላን ንምክልኻል፡ ክታበት ጀሚሮም ዘይወድኡ ወይ ዝሓለፎም ብምኽታብ ሸፈነ ስሩዕ መደብ ክታበት ክብ ንምባል፡ ሕማማት ንፍዮን ሩቤላን ኣብ ኤርትራ ካብ ደረጃ ምቍጽጻር ናብ ናይ ምጥፋእ ደረጃ ንምስግጋር፡ ሸፈነ ዕደላ ቻይታሚን ‘ኤ’ ብምርግጋጽ፡ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ቈልዑ ንምብራኽ፡ ከምኡ’ውን ብቐሊሉ ክብጻሕ ኣብ ዘይክእል ርሑቕ ከባቢታት ዘይተኸትቡ ቈልዑ ኣለሊኻ ብስሩዕ ንኽብጽሑ መደብ ንምስራዕ የጠቕልል።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ብምኽንያት ናይ’ዚ ወፍሪ፡ ብ23 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ተኻዪዱ።

ኣብ ኤርትራ 14 ዓይነታት ክታበት ዝወሃብ ክኸውን ከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ፡ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የነጽር።

[ad_2]

Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *